Utdanningsgrupper

Høyeste fullførte utdanning delt inn i grunnskole, videregående, høgskole og universitet, samt ingen eller uoppgitt utdanning.