Bosatt

Personer som er registrert bosatt i Folkeregisteret ved utgangen av året