IPLOS-registeret

Eit pseudonymt individbasert sentralt helseregister over brukarar og søkjarar av kommunale omsorgstenester. Opplysningane i registeret baserer seg på innsendingar av uttrekk frå lokale fagsystem i kommunane. Helsedirektoratet er saksbehandlingsansvarleg for registeret, medan SSB er databehandlar.