Utdanningsbakgrunn

Informasjon om autorisasjon og utdanningsbakgrunn blir henta frå Helsedirektoratet sitt helsepersonellregister (HPR) supplert av informasjon frå Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) i SSB.