Avtalte årsverk

Omgrepet årsverk er basert på opplysningar om avtalt arbeidstid. Frå og med 2015 blir årsverk rekna ut etter følgjande formel: årsverk = stillingsprosent / 100. Sjukmeldte og personar som avtener foreldrepermisjon er inkludert.