Transaksjonsinnskudd

Bankinnskudd på transaksjonskonti omfatter innskudd som det kan foretas betalinger og uttak direkte fra, uten andre kostnader enn vanlige transaksjonsgebyrer og uavhengig av formål.