Jegerregisteret

Jegerregisteret omfatter alle personer som har tatt jegerprøven og som dermed har adgang til å jakte. Registeret inneholder også opplysninger om hvor mange som har betalt jegeravgiften for inneværende jaktår og har lov til å gå på jakt dette året. Registeret inneholder også opplysninger om hvilket år jegerprøven ble bestått. Du blir først strøket fra registeret når du dør.