Hovedlovbrudd

Dersom en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres fengslingen ut fra hovedlovbruddet. Det vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. SSB grupperer hovedlovbruddene etter Standard for lovbruddstyper, versjon 2015 der alle de om lag 150 spesifiserte Type lovbrudd 2015- er gruppert under de ni gruppene i standarden for Lovbruddsgruppe 2015-.