Type fengslinger

Omfatter varetekt, soning av fengselsdom (både i anstalt og med elektronisk kontroll), forvaring og bøtesoning. Disse inndelingene er brukt i alle tidligere årganger som er lagt inn i Statistikkbank.