Heltidsplass

Heltidsplass i barnehage er avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer per uke.