Fritidsboliger i fritt salg

Omfatter både hytter på eid tomt og festet tomt.