Ladehybrid

Batteriene kan lades fra strømnettet i tillegg til at de lades av bilens generator.