kommune

Bileiers bostedskommune: Bilbestanden fordeles etter eiers bostedskommune. Ved blant annet leasing vil bilene følgelig bli plassert i den kommunen som tilsvarer leasingselskapets offisielle foretaksadresse. Statistikken sier derfor nødvendigvis ikke noe om hvor bilene faktisk blir brukt.