Voldslovbrudd

Lovbruddstypen Voldslovbrudd er videre fordelt på lovbruddstypene:

- Kroppskrenkelse, i alt

- Kroppsskade, i alt

- Drap

- Drapsforsøk

- Uaktsomt påført betydelig skade eller død

- Mishandling i nære relasjoner

- Vold mot offentlig tjenestemann

- Annet eller uspesifisert voldslovbrudd