Fellingsprosentene

Andel skutt av tillatt felte dyr.