Pengemengdeveksten

Prosentvis vekst siste tolv måneder, justert for valutakurssvingninger og strukturelle brudd.