Ikke-karakteristiske produkter

Ikke-karakteristiske produkter er varer og tjenester en turist konsumerer i løpet av sin reise, men som ikke er reiselivsrelatert. Dette er for eksempel dagligvarer, drivstoff og frisørtjenester.