Reiselivsprodukter

Varer og tjenester som turistene er store brukere av, som hotell-, restaurant- og transporttjenester. De omtales også som karakteristiske produkter i sammenheng med satellittregnskapet for turisme.