laks

Fersk og fryst laks med og uten hode. Fra 1995-2011 varenumrene 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202. Fra 2012 varenumrene 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319