Nettskoler

Begrepet nettskoler ble innført ved voksenopplæringsloven 2009. Tidligere ble disse skolene kalt fjernundervisningsinstitusjoner. Denne statistikken omfatter kun nettskoler som er godkjent etter denne loven.