Ukjent status i SFP-registeret

Grunner til ukjent status i SFP-registeret kan blant annet være:

- utvandring uten å melde fra til Folkeregisteret

- støtteordninger registreres på en annen person i husholdningen

- noen ordninger er ikke inkludert i datagrunnlaget

- det er mangler ved innrapportering av AFP i offentlig sektor