SFP-registeret

System for persondata (SFP) består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanning, trygd og andre typer av inntekter. For mer informasjon om SFP se boks «Hvor er tallene hentet fra?»