Statlig sektor

Statlig sektor omfatter stats- og trygdeforvaltningen, statlige låneinstitutter og statens forretningsdrift. Helseforetakene er inkludert.