Ekstra avskrivning

Adgangen til å benytte ekstra avskrivning på nyanskaffelser og påkostninger i saldogruppa for personbiler, traktorer, maskiner og lignende, ble innført i 2014.