Sesongjusterte tall

På grunn av bevegelige helligdager som påske, og ferieavvikling i juli og desember, vil intensiteten i produksjonen variere gjennom året. Dette vanskeliggjør en direkte sammenligning fra en måned til en annen. For å ta høyde for slik sesongvariasjon så sesongjusteres tallseriene slik at man kan analysere den underliggende aktivitetsutviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra måned til måned og fra kvartal til kvartal.