Årsendring

Endring i indeksverdien i et kalenderår sammenlignet med verdien for samme størrelse året før. Årsendringen beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsendring må ikke forveksles med tolvmånedersendringen, som angir endringen i indeksen fra en måned ett bestemt år, til samme måned året etter,