vg1

De tre undervisningsårene på videregående skole omtales ofte som vg1, vg2 og vg3.