Norsk dotterselskap i utlandet

Norsk dotterselskap i utlandet er eit føretak i utlandet som er kontrollert av eit føretak eller ein annan økonomisk eining i Noreg gjennom ein eigarpart på over 50 prosent