Sertifikater

Omsettelig standardisert verdipapir med opprinnelig løpetid på maksimum ett år. Blir utstedt for å skaffe tilgang til kortsiktig kapital. Inkluderer også statskasseveksler som er utstedt av den norske stat eller en fremmed stat.