Egenkapitalbevis

Egenkapitalinstrument knyttet til sparebanker. Egenkapitalbevis minner om aksjer men skiller seg noe fra disse i forhold til eierretten til selskapsformue og stemmerett i bankens organer.