Fagfelt

I fagfeltinndelingen brukes standarden ISCED Fields of education and training 2013. I Eurostudent V inngår juridiske fag i kategorien «samfunnsfag, journalistikk og juridiske fag», mens de i Eurostudent VI inngår i kategorien «bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag». Andre fagfelt inkluderer primærfag og veterinærfag, samferdselsfag, sikkerhetsfag og servicefag.