Heltidsstudenter

Studenter som planlegger å ta 30 studiepoeng eller mer i semesteret. Rundt 80 prosent av studentene i Norge er heltidsstudenter.