Godstransportarbeid

Antall tonnkilometer (ett tonn gods fraktet én kilometer), samlet for en transportform, kjøretøytype eller en annen avgrenset kategori.