Driftsform

Klassifisering av jordbruksbedrifter som bygger på standard omsetning (SO) som felles størrelsesmål for de ulike produksjonene i jordbruket. Driftsformen fastsettes ut fra andelen de ulike plante- og husdyrproduksjonene i bedriften utgjør av bedriftens totale SO.