Norden

Består av Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island og Sverige