Utvidelsen av EU østover

Fra 2004: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Fra 2007: Bulgaria og Romania. Fra 2013: Kroatia.