Korttidsopphold

Personer som jobber og oppholder seg i Norge i mindre enn seks måneder. Disse personene blir ikke registrert som bosatt i Folkeregisteret. De blir derimot registrert med et identifikasjonsnummer i Folkeregisteret kalt D-nummer. I denne artikkelen vil gruppen også omtales som ikke-bosatte.