Arbeidsinnvandrere

Personer som er bosatt i Norge og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre. Personer som skal oppholde seg i Norge i seks måneder eller mer registreres som bosatt i Folkeregisteret. I denne artikkelen begrenser vi populasjonen til arbeidsinnvandrere, som er innvandrere som har oppgitt «arbeid» som innvandringsgrunn.