Alle ansatte

Statistikken omfatter ansatte lønnsmottakere. En person kan være ansatt i flere virksomheter, og antall arbeidsforhold vil derfor overstige antall personer i populasjonen. Det er kun aktive arbeidsforhold med lønn i tellingsmåneden som inngår i statistikken. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av statistikken.

Ansatte med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte. For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid (heltidsekvivalent). Dermed kan man beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte.