Statsforvaltningen

Statsforvaltningen omfatter hovedsakelig administrasjon og forvaltning, forsvar, politi- og rettsvesen samt statlige helse- og sykehustjenester.