Høyskoleyrker

Denne yrkesgruppen omfatter yrker som ingeniører, arbeidsledere eller andre yrker som forutsetter utdanning på høyskolenivå.