Bergverksdrift

Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass og andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass.