Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken. Månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.