Polikliniske konsultasjoner

En undersøkelse og behandling eller veiledning uten innleggelse på døgn- eller dagbasis. Ved polikliniske konsultasjoner skal det normalt være lege til stede. I poliklinisk behandling er de medisinske tiltakene kortvarige og mindre omfattende enn dagbehandling.