Oppdrags- og bestillerdokument

Ă…rlig oppdragsdokument, som forhandles frem og som definerer og styrer store deler av hva sykehuset skal produsere.