sirkulær økonomi

Europakommisjonen la frem en sirkulær økonomipakke 2. desember 2015. Pakken inneholder 54 konkrete tiltak for å oppnå en sirkulær økonomi, i tillegg til endringsforslag til EUs avfallsregelverk. Den sirkulære økonomien er et vesentlig bidrag til EUs innsats for å utvikle en bærekraftig, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi med lave karbonutslipp.