Arbeidsforhold

En person kan ha flere arbeidsforhold (jobber) i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet summeres til ett arbeidsforhold. Arbeidsforhold inkluderer både hoved- og biarbeidsforhold, men ikke arbeidsforhold som selvstendig næringsdrivende.