A-ordningen

Fra og med 2015 ble rapportering fra arbeidsgiverne til NAV, Aa-registeret og noen rapporteringer til Skatteetaten og SSB samlet i en ny felles rapporteringsløsning kalt a-ordningen. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. A-ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen (inneholder alle opplysningene som samles inn), istedenfor fra flere ulike kilder som frem til 2014.

Det er indikasjon på gradvis bedre rapportering gjennom 2015. Det publiseres derfor tall i kvartalsstatistikken Antall arbeidsforhold fra og med 1. kvartal 2016.