heterogen gruppe

Lønnstakere på korttidsopphold er en svært heterogen gruppe som inkluderer lønnstakere i norske og utenlandske virksomheter (f.eks. polakker som arbeider kort tid i Norge), sjøfolk fra EØS-området, grensependlere fra våre naboland, utenlandske bosatte som arbeider på kontinentalsokkelen, samt asylsøkere med midlertidig arbeidstillatelse.