Registrert som bosatt

Personer som forventes å oppholde seg sammenhengende i landet i minst seks måneder, blir registrert som bosatte i Det sentrale folkeregisteret.